Ακολουθεί μια οκτάδα (!) από τεστ, σε δύο ισοδύναμες ομάδες των τεσσάρων. Φέτος, προτίμησα τις σελίδες 5-και 8 με αποτελέσματα που ήταν πολύ κοντά σε κανονική κατανομή με κέντρο το 14. Όσοι (μαθητές μόνο!)  θέλουν να τσεκάρουν απαντήσεις, τις ζητούν με ένα mail στο:

b.bakouros@gmail.com

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΡΗΤΩΝ 3-2019