Το διαγώνισμα είναι δύσκολο, με γράψιμο περίπου 40 λεπτά για τις απαντήσεις, οπότε πάρτε 3 ώρες. Επειδή αναφέρεται σε όλες σχεδόν τις υποκατηγορίες και τεχνικές επίλυσης, μην το δοκιμάσετε αν δεν “πατάτε καλά” γιατί θα κλάψετε. Λύσεις χειρόγραφες , μετά από mail στη διεύθυνση :  b.bakouros@gmail.com

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ2 -1819