Να μπαίνουν και οι μαθητές στο κλίμα σιγά-σιγά! Το πρώτο φετινό διαγώνισμα, στην ύλη μέχρι και την αντίστροφη συνάρτηση. Η δυσκολία και το πνεύμα των ασκήσεων  είναι προσαρμοσμένα στα περσινά θέματα. Πιστεύω πως δύο ώρες είναι υπεραρκετές για να απαντήσετε. Οι απαντήσεις είναι στο δεύτερο αρχείο , ενδεικτικές και σύντομες και χειρόγραφες!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ1 – 2223

Λύσεις ΕΠ1 – 2223