Έτσι, για να δούμε λίγο χειμώνα!  Το διαγώνισμα ζητήθηκε σε δίωρο σε τμήμα θετικής και δυσκόλεψε αρκετά τους μαθητές. Αρκετά απαιτητικό σε πράξεις, καλύπτει – πιστεύω – σημαντικά μεγάλο κομμάτι της ύλης με έμφαση στο ρυθμό μεταβολής και την παραγωγισιμότητα. Παραθέτω ενδεικτικές λύσεις.

ΕΠ6 – 2223

ΕΠ6 -2223 – ΑΠΑΝΤ1

ΕΠ6 – 2223 – ΑΠΑΝΤ(2)