Ένα πρώτο διαγώνισμα για φέτος , με συναρτησιακές σχέσεις που απουσιάζουν για αρκετά χρόνια (και κάποια στιγμή θα επανεμφανιστούν και θα “κλάψουμε”) . Οι (πολύ συνοπτικές!) λύσεις είναι στην 3η σελίδα, προσπαθήστε το και καλή αρχή!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠ1-2122