Ο ποντικός είναι ο Χριστόφορος. Άσχετο. Μεγάλο σε έκταση, απαιτητικό σχετικά διαγώνισμα για μαθητές που το έχουν ψάξει λίγο!

Το τέταρτο θέμα είναι παραλλαγή από γνωστές ασκήσεις που περιλαμβάνονται τουλάχιστον στα βιβλία των Στεργίου-Νάκη και Β. Παπαδάκη.  Για απαντήσεις ή λύσεις, ζητήστε μου με mail στο b.bakouros@gmail.com.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ2-1516