Πρώτο συνολικό επαναληπτικό διαγώνισμα στην ύλη της Γ. Μέτριας δυσκολίας για αρχή. Λύσεις χειρόγραφες για όποιον τις χρειαστεί, με ένα mail στο b.bakouros@gmail.com. Τρεις ώρες είναι υπεραρκετές για τη λύση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΠ1 -1819