Δύο ομάδες διαγωνισμάτων σε ισότητα τριγώνων και απόλυτες τιμές – διάταξη για ενδοσχολική χρήση. Αρκετά απαιτητικά για να απαντηθούν σε διδακτική ώρα, παρότι μέτριας δυσκολίας.