Στην κατηγορία αυτή, θα υπάρχουν οι αναθέσεις εργασιών , φυλλάδια και λύσεις ασκήσεων ή απαντήσεις σε τεστ που θα μπαίνουν στο σχολείο (θα προσπαθώ οι απαντήσεις να “ανεβαίνουν” την ίδια μέρα με τα τεστ ή τα διαγωνίσματα). Σκέπτομαι επίσης, από αυτή τη θέση να ανακοινώνω στις αρχές κάθε μήνα, το “μαθητή του μήνα”, δηλαδή εκείνον που εμφάνισε την μεγαλύτερη βελτίωση τον αμέσως προηγούμενο μήνα!