Ένα λίγο παλιότερο αρχείο με δύσκολες ασκήσεις, στο οποίο έχουν προστεθεί τα ερωτήματα των πανελλαδικών 2016-20 που αφορούν τις παραγράφους, κάπως εμπλουτισμένα. Οι τακτικοί επισκέπτες του site, θα βρουν εύκολα τις λύσεις για τις πρώτες 16 ασκήσεις σε προηγούμενη ανάρτηση. Επιλέγω να τις ανεβάσω εδώ χωρίς λύσεις, μια που θα τις ζητήσω και από τους μαθητές του σχολείου μου στην κατεύθυνση!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1.1-1.3