Το χελιδόνι είναι για να μας θυμίζει ότι είναι Άνοιξη , οι ασκήσεις εύρεσης γεωμετρικών τόπων είναι επειδή ο “πολύς κόσμος” δυσκολεύεται! Πάντως, αν μπορέσει να λύσει αυτές, δεν θα έχει πλέον πρόβλημα. Οι γεωμετρικοί τόποι καλύπτουν όλο το εύρος της ύλης, αλλά χωρίς τη χρήση διανυσμάτων αφού οι αντίστοιχοι γεωμ. τόποι που βρίσκουμε με αυτά είναι χωρίς συνέχεια και δεν “δένουν” με την ύλη της Γ Λυκείου. Στο τέλος του αρχείου είναι οι απαντήσεις, αλλά όχι οι λύσεις !

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ B ΛΥΚΕΙΟΥ