Η χρονιά θα ξεκινήσει με “μαζέματα” από το τελευταίο κομμάτι ύλης της Α Λυκείου, προαπαιτούμενο και μάλλον εξ αποστάσεως διδαγμένο. Επειδή συμβαίνει να είναι τα πλέον σημαντικά πράγματα που μαθαίνουμε στη Γεωμετρία, ακολουθεί μια σύνοψη των θεωρημάτων με απλές ασκήσεις για την εμπέδωση των γνώσεων. Χρήσιμο για όσους βρεθούν στον “Αδύναμο κρίκο” – πάντα υπάρχει ερώτηση από τα τετράπλευρα στη Γεωμετρία – απαραίτητο για όσους θελήσουν να κρατήσουν ένα επίπεδο στη Β Λυκείου. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για εξ αποστάσεως μάθημα , οπότε αν κάποιος συνάδελφος θέλει, μπορώ να του το στείλω και σε ξεκλείδωτο word για να το εμπλουτίσει ή να το επεξεργαστεί καλύτερα. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα mail στο b.bakouros@gmail.com.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ