Στις ερωτήσεις θεωρίας, σε παρένθεση είναι οι σελίδες του σχολικού βιβλίου στο οποίο βρίσκονται οι απαντήσεις. Με πλάγια γράμματα είναι οι αποδείξεις που πρέπει να μάθετε.

ΕΡΩΤ.ΘΕΩΡΙΑΣ Α΄ΛΥΚ. ΓΕΩΜ. 2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α