Η πρόταση είναι για τις πρώτες 8 ώρες Άλγεβρας. Επισυνάπτω και τα δύο αρχεία με ασκήσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση διδασκαλίας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Γ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΩΡΑ Γ ΓΥΜΝ