Το αρχείο που ακολουθεί, περιέχει φύλλα εργασίας, ασκήσεις, ερωτήσεις θεωρίας και επαναληπτικά θέματα για τη Β΄ Γυμνασίου. Τα περισσότερα από αυτά, τα δίνω τμηματικά σε φωτοτυπίες στους μαθητές μου, ανάλογα βέβαια και με το επίπεδο της τάξης. Δεν είναι βιβλίο, αλλά το χρησιμοποιώ συνοδευτικά προς το σχολικό, κυρίως στα κομάτια όπου οι ασκήσεις του σχολικού είναι ελάχιστες για εξάσκηση (π.χ εξισώσεις). Σχεδόν σε όλες τις ασκήσεις υπάρχουν απαντήσεις, ώστε ένας μαθητής να μπορεί να ελέγξει τις απαντήσεις του.

Βιβλίο για Β΄ Γυμνασίου