Οι ασκήσεις στην παραβολή καλύπτουν τις περιπτώσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές, αλλά χωρίς να “πλατιάζουν”. Το φύλλο εργασίας δεν το πολυγουστάρω, αλλά έχει λειτουργήσει καλά σε τάξεις με πολλούς αδιάφορους.

ΠΑΡΑΒΟΛΗ