Στο τέλος της σελίδας υπάρχουν οι απαντήσεις. Απευθύνονται σε μέτριους μαθητές, τώρα που βρέχει τεστ ! Θυμηθείτε να αντιμετωπίζετε τις καθετότητες με τη βοήθεια διανυσμάτων , όταν υπάρχουν παράμετροι.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΦΗ Αχ