Οι ασκήσεις που θα βρείτε στο πρώτο αρχείο, είναι προϊόν συνεργασίας με το συνάδελφο και φίλο Γιώργο Τσαβαρή και τις φτιάξαμε για να αποτελέσουν συμπλήρωμα των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου για τους μαθητές μας της Γ Λυκείου στο σχολείο που συνυπηρετούμε . Στο δεύτερο αρχείο υπάρχουν οι λύσεις ( γραμμένες από μένα, με τα συνήθη ηλεκτρονικά ορνιθοσκαλίσματα) συνολικά και όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Η συλλογή περιέχει πολλές κατηγορίες , από τις εντελώς απλές έως και κάποιες απαιτητικές ώστε να μπορέσουμε να “βάλουμε στο παιχνίδι” και τους λιγότερο καλούς μας μαθητές!

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ