Το αρχείο που ακολουθεί περιλαμβάνει και δύσκολες ασκήσεις. Τουλάχιστον υπάρχουν και οι απαντήσεις για να τσεκάρετε. Μπορείτε πάντως να ξεκινήσετε από το φύλλο εργασίας για να πάμε πιο “μαλακά”!

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ