Για όσους ψιλοβαριούνται καλοκαιριάτικα και θέλουν να κρατηθούν σε καλή φόρμα, πιστεύω οι παρακάτω ασκήσεις θα είναι χρήσιμες! Δε δημοσιεύω απαντήσεις, ψαχτείτε λίγο πρώτα! Αποτελέσματα στις ασκήσεις σε 3-4 ημέρες από σήμερα! Απαντάω και σε απορίες μέσω mail, στο γνωστό: b.bakouros@gmail.com

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α ΛΥΚ