Εξίσωση κύκλου. Ασκήσεις συμπληρωματικές του σχολικού βιβλίου, με κάποια (όχι πολλά) ζόρικα υποερωτήματα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ