Απλές ασκήσεις εξάσκησης με απαντήσεις. Προτείνω να τις λύσουν μέτριοι μαθητές, προκειμένου να εξοικειωθούν με τα βασικά.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ