Καμπάνα για το Πάσχα, καμπανάκι για την τελική ευθεία των  εξετάσεων! Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν πολλά πεδία ορισμού (ευκαιρία για επανάληψη) , καθώς και βασικές ασκήσεις στις συναρτήσεις με βάση τη νέα ύλη για το 2014.

ΠΕΔΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Α