Οι ασκήσεις είναι με ακέραιους, αποκλειστικά και μόνο για την εμπέδωση βασικών πράξεων και δυνάμεων ακέραιων αριθμών. Περιλαμβάνονται υποδείξεις και απαντήσεις.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Α ΓΥΜΝ