Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως φύλλο εργασίας, αφού ξεκινάνε από τα στοιχειώδη και τελειώνουν – κατηγοριοποιημένα – στις πιο δύσκολες. Η συγκεκριμένη κλιμάκωση (τσεκαρισμένα!) φέρνει καλά αποτελέσματα.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ