Κλασσικές ασκησούλες σε εμβαδόν και όγκο πρίσματος και κυλίνδρου. Οι απαντήσεις στο τέλος της σελίδας!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΑΙ ΠΡΙΣΜΑ