Υπάρχουν δύο ασκήσεις με γραφικές παραστάσεις φτιαγμένες στο geogebra. Δοκιμάστε να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που έχουν ένα όνομα, καθώς και τα εμβαδά όσων “κλειστών”  πολυγώνων βλέπετε να ορίζονται. Στη 2η άσκηση, οι ευθείες b, d δεν μπορούν να βρεθούν με κλασικές γνώσεις Β Γυμνασίου, οπότε μπορείτε να τις παραλείψετε.

Ασκήσεις σε ευθείες