Ασκήσεις που συνδυάζουν εξισώσεις και εμβαδά.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΜΒΑΔΑ (Δυσκολες)