Καλό θα είναι να έχετε λύσει πρώτα τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και στη συνέχεια να ασχοληθείτε με αυτές. Στις δύο συλλογές υπάρχουν κάποιες κοινές ασκήσεις.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση