Μια ποικιλία από ΟΛΕΣ τις κατηγορίες εξισώσεων , απλών, παραμετρικών, κλασματικών, αναγόμενων σε δευτεροβάθμιες κ.λ.π. . Αν μπορείτε να λύνετε αυτές, μπορείτε να αισθάνεστε “μαθηματικά ασφαλείς” για τη συγκεκριμένη ενότητα. Οι ασκήσεις δεν είναι από την τράπεζα θεμάτων, αλλά αποσκοπούν στο να καλύψουν όσους τις προσπαθήσουν!

Ασκήσεις στις δευτεροβάθμιες εξισώσεις της Α