Αντιμετωπίστε τους φόβους σας! Ένα σύνολο ασκήσεων σε εύρεση γεωμετρικών τόπων, σε όλη την έκταση της ύλης της Β Λυκείου. Οι απαντήσεις είναι στο τέλος της 2ης σελίδας.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ B ΛΥΚΕΙΟΥ