Υπάρχουν ασκήσεις σε απόλυτες τιμές, προσαρμοσμένες στα επίπεδα του σχολικού βιβλίου, αφορούν την παράγραφο 2.3 του σχολικού βιβλίου της α΄Λυκείου και έχω περιλάβει και κάποια υποερωτήματα λίγο πιο “τσιμπημένα”.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ