Για να δούμε τι καταλαβαίνετε από Ελληνικά!  Κατασκευάστε τα σχήματα που περιγράφονται και βρείτε τις λύσεις. Στην δεύτερη σελίδα μπορείτε να ελέγξετε τι έχετε κάνει σωστά. Υπάρχει ένα λάθος στις απαντήσεις της άσκησης 5. Μπορείτε να το εντοπίσετε;

Για την άσκηση 9 δεν έχω βάλει την λύση: Αν φτάσατε μέχρι εκεί σωστά, μπορείτε μάλλον να καταλάβετε ότι το πρώτο κομμάτι της εκφώνησης  , αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν πολλές λύσεις για τα μήκη των ΜΒ και ΒΓ, αλλά αν χρησιμοποιήσετε και το τελευταίο δεδομένο (ΑΒ=2) τότε υπάρχει μοναδική λύση!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ