Είναι σε συνέχεια των αντίστοιχων του σχολικού βιβλίου, στο τέλος της σελίδας οι απαντήσεις. Προσοχή ! Δεν είναι επαναληπτικές, αφορούν μόνο τις γνώσεις που έχει ένας μαθητής στην παράγραφο 3.3 του σχολικού.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΡΙΖΩΝ 3.3