Μερικές δύσκολες και με αρκετές πράξεις ασκήσεις στην ευθεία. Απευθύνονται σε μαθητές που έχουν γνώση της μεθοδολογίας και έχουν κατανοήσει το κεφάλαιο. Στο δεύτερο αρχείο οι ενδεικτικές λύσεις τους.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ