Μια πρόταση για να τσεκάρουν οι μαθητές κατά πόσον μπορούν να “μεταφράσουν”  σωστά εκφωνήσεις που αφορούν γεωμετρικές κατασκευές.

Υπάρχουν και οι ενδεικτικές απαντήσεις, στο δεύτερο αρχείο.Μπορεί να παίξει και το ρόλο εργασίας για το δεύτερο τετράμηνο… Νεωτερισμοί… Ό,τι νομίζετε!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ