Ακολουθούν δύο αρχεία με θεωρία και ασκήσεις με απάντηση σε εξισώσεις και προβλήματα. Φροντίστε εσείς να λύσετε τις εξισώσεις και να βρείτε το αποτέλεσμα που είναι μέσα στην παρένθεση, για την επίλυση προβλημάτων θα τα πούμε τη Δευτέρα στο μάθημα!

Για όσους έχουν στείλει λύσεις και δεν έχω απαντήσει ήδη, θα προσπαθήσω να προλάβω να το κάνω αύριο!

Εξισώσεις Β – ΒΕΞΑΠ2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β -ΒΕΞΑΠ3