Μερικές ασκήσεις εμπέδωσης στα Μαθηματικά Γεν. Παιδείας.

ΑΠΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ