Η φωτογραφία είναι από το αμαρτωλό δημοσκοπικό παρελθόν!

Λίγες απλές ασκήσεις στατιστικής , συμπληρωματικές αυτών του σχολικού βιβλίου. Χωρίς εικονογράμματα!

ΑΠΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ