Κλασικές ασκήσεις σε ανισώσεις , με απαντήσεις σε αρκετές από αυτές. Σκοπεύω να προσθέσω και τις απαντήσεις για τις υπόλοιπες. Ξεκινήστε εσείς και βλέπουμε…

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ και ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ