Το παρακάτω αρχείο μπορεί να δοθεί σε μαθητές Α Γυμνασίου (από συναδέλφους) ή να το επιλύσουν μόνοι τους οι μαθητές, μια που υπάρχουν και οι λύσεις!  Προσπαθήστε χωρίς να “κοιτάτε” συνεχώς τις λύσεις !

φυλλο εργ. σε διαιρετότητα