Το παρακάτω αρχείο έχει ασκήσεις στις οποίες έχετε επιλογή απάντησης – δηλαδή είναι πολλαπλής επιλογής. Δεν είναι δικές μου, έχουν δημιουργηθεί από ομάδα μαθηματικών και είναι αρκετά διασκεδαστικές (το τι θεωρεί ένας μαθηματικός διασκεδαστικό είναι βέβαια λίγο διαφορετικό από αυτό που ένας μαθητής έχει στο μυαλό του!!). Για τους μαθητές του Γυμνασίου Ληξουρίου , απαντήσεις στη γνωστή διεύθυνση που χρησιμοποιούμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τους άλλους μαθητές, υπομονή, θα αναρτήσω τις λύσεις μετά το Πάσχα!

ΘΕΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ 4