Το αρχείο περιλαμβάνει μεθοδολογία και βασικές επισημάνσεις θεωρίας από τις παραγράφους 2.1 έως και 2.3 του σχολικού βιβλίου, καθώς και ασκήσεις, κάποιες αρκετά απαιτητικές. Αν κάποιος επιθυμεί απαντήσεις αναλυτικές, ας μου στείλει ένα mail στο b.bakouros@gmail.com και θα βρούμε την άκρη – άλλωστε και διαδικτυακά μπορούμε να βρούμε άκρη!

ΑΛΓΕΒΡΑ Α 2.1-και 2.3