Περιηγηση στην Κατηγορια

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

53-8569

Θεωρία και ασκήσεις (με λύσεις) σε εφαπτόμενη ευθεία- Γ Λυκείου

Μεθοδολογία για τις ασκήσεις που αφορούν εφαπτόμενες ευθείες και ασκήσεις που καλύπτουν το θέμα. Οι λύσεις είναι χειρόγραφες σκαναρισμένες, μια π...
Περισσότερα

lakwat1-thumb-medium

Συμβουλές σε παραγώγους

Σύνοψη βασικών μεθόδων δουλειάς. Χρήσιμη σε μια γρήγορη επανάληψη θεωρίας και μεθόδων δουλειάς σε ασκήσεις. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ...
Περισσότερα