Ακολουθεί τετράδα αρκετά απαιτητικών τεστ στο αντίστοιχο κεφάλαιο για ενδοσχολική χρήση. Οι ενδεικτικές λύσεις του πρώτου τεστ είναι – για μια ακόμα φορά – προσφορά του μαθηματικού Γιάννη Μπέη , τον οποίο και ευχαριστώ!

ΤΕΣΤ ΣΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ (1)

CamScanner 11-09-2022 16.40 CamScanner 11-09-2022 16.40_2