Λύσεις των θεμάτων κυκλοφορούν πολλές στο διαδίκτυο. Εγώ προχώρησα στην ταξινόμηση κατά ενότητα, προκειμένου οι συνάδελφοι να μπορούν να ξεχωρίσουν, ανάλογα με το τι έχουν διδάξει, ποιες ασκήσεις μπορούν να λύσουν μέσα στν τάξη ή να ζητήσουν από τους μαθητές τους.

Το ΠΡ δηλώνει άσκηση-πρόβλημα, το ΓΡ δηλώνει πως δίνεται ή ζητείται η γραφική παράσταση, το * πως πρόκειται για θέμα που θέλει προσοχή είτε γιατί είναι δύσκολο είτε γιατί έχει ασαφή ή περίεργη εκφώνηση.

Το αρχείο είναι σε excel και η επισήμανση “ΣΕΤ” δίπλα από κάποιες ασκήσεις, ομαδοποιεί τις όμοιες!

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ