Ακολουθούν οι περιπτώσεις εύρεσης ορίων, όταν χ τείνει στο χο και όταν το χ τείνει στο άπειρο. Σε κάθε περίπτωση, ζητούνται και μερικές ενδεικτικές ασκήσεις. Προσοχή! Απευθύνεται σε όσους ήδη έχουν διδαχθεί τα όρια, με σκοπό μια σύντομη επανάληψη-υπενθύμιση.

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΙΩΝ