Αν θέλετε και λύσεις στα υποερωτήματα, (ειδικά στο τελευταίο του τέταρτου) , ζητήστε το !

ΔΕΙΞΤΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ (ΠΡΩΤΟ)