Οι παρακάτω σημειώσεις και ασκήσεις, απευθύνονται σε μαθητές αλλά κυρίως σε διδάσκοντες που μπορούν να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο με ότι περισσότερο κρίνουν εκείνοι. Για αυτή τη δεύτερη κατηγορία, όσοι θέλουν το αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή word, ας στείλουν ένα e-mail στο γνωστό: b.bakouros@gmail.com

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ Α