Οι συγκεκριμένες ασκήσεις έχουν κλιμάκωση δυσκολίας και μπορούν να λειτουργήσουν και σαν φύλλο εργασίας. Οι απαντήσεις για όλες τις εντός ύλης ασκήσεις είναι στο ίδιο αρχείο, στις τελευταίες σελίδες. Καλό κουράγιο!

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ